ВОДОЛЕЙ

Драмата на Водолей - Среща на личното и надличностното  1. Астроанализ на елемента „Въздух”.
  2. Медитации.
  3. Принципи управляващи проявлението на живота през знака Водолей.
  4. Знакът „Водолей” и мястото му в нашия хороскоп. Силни и слаби страни. Конфликти и методи за хармонизиране.
  5. Митове, герои, образи и съдържанието им. Праобраз на архетипа. Астроанализ на епохите.
  6. Влизане в сферата на 11 дом посредством ролеви игри. Аз и Обществото – философия, мотиви и норми на взаимоотношенията, групите и общностите, мечтите и идеалите.
  7. Проявление на планети в сферата на Водолей.
  8. Групови дискусии и анализ на случващото се.