УРАН

Свободата от която има нужда  1. Енергията е в изобилие
  2. Къде и какви са ограничаващите ни модели
  3. Позиция на Уран в звездната ни карта
  4. Колко и докъде можем да стигнем
  5. От каква свобода имаме нужда