УРАН – ТВОРЕЦА И БУНТАРЯ В КОСМОСА  1. Медитации.
  2. Архитипът „Уран”. Митовете за Уран и архитипите, които „живеят” в сферата му. Влизане в неговото царство.
  3. Разглеждане на личен Уран в Рождена карта. Взаимодействия с останалите планети.
  4. Астроанализ на eлементa Въздух.
  5. Видове взаимоотношения. Величие и падение. Творческото начало.
  6. Епохата на Водолея-символи и модели. Новите предизвикателства пред човека.
  7. Астроанализ на случващото се и групови дискусии.