ТЕЛЕЦ

В ОГЛЕДАЛОТО НА ВЕНЕРА  1. Знакът Телец – земен и чувствен. Характеристики и проявление.
  2. Красотата и Изяществото на земната Венера. Удоволствието и Границите.
  3. Стремежа да видиш желаното и възможността да приемеш полученото. Силата на постоянството и способността да усвояваме Благата.
  4. Блокиране енергията на Телец и методи за работа
  5. Митовете и архитипите, които можем да „докоснем”. Развитието на архитипа в различните култури и епохи. “Моят” Телец и проявлението му.
  6. Проявление на планетите в Съзвездието Телец
  7. Разглеждане втори дом посредством ролеви игри.
  8. Медитации. Групови дискусии и анализ на случващото се