ТЕЛЕЦ

РАДОСТТА ОТ МАТЕРИЯТА  1. Знакът Телец – мястото му в нашия хороскоп. Характеристики и проявление. Образа на Другия.
  2. Медитации.
  3. Митовете и архитипите, които можем да „докоснем”. Развитието на архитипа в различните култури и епохи. “Моят” Телец и проявлението му.
  4. Проявление на планетите в Съзвездието Телец.
  5. Енергията на Телец - кое може да я блокира и кое може да я развълнува. Как усвояваме и съхраняваме енергията.
  6. Красотата и Изкуството. Удоволствието и Границите.
  7. Разглеждане втори дом посредством ролеви игри.
  8. Групови дискусии и анализ на случващото се.