ПЪТУВАНЕТО НА СЛЪНЧЕВИЯ ГЕРОЙ  1. Слънчево и Лунно начало заложени в нас.
  2. Индивидуалност-възможности, проявление, избор.
  3. Взаимодействие на полярностите Божествени и Земни родители, Светлина и Тъмнина.
  4. Стъпала по Пътя.
  5. Митично раждане.
  6. Зов.
  7. Моята мисия.
  8. Сянката.
  9. Величие и съблазън.
  10. Затварене на кръга(пророчество).