Семинари

Как протичат семинарите?

Използват се музиката, медитацията, играта чрез тялото, различни видове ритуали, спонтанен театър, психодрама, изобразяване (Gestalt), дишане, глас, танцуване, маскиране, видения (visions). Техники, които дават възможност за „преживяване” на собствения хороскоп. Докосването до значението на символите, на планетите, знаците, домовете, аспектите и техните комбинации с помощта на образи и картини. Чрез използването на инсцениране на лични и семейни събития, сънища, митове, медитации и др., се улеснява по-дълбокото разбиране на личността ни. Срещата става динамична. Адекватна на времето, в което живеем. Всеки сам да разбере и преживее това, което е в него.

Какво е необходимо, за да се проведе един такъв семинар?

• група между 9 и 19 човека,
• приятна зала, която да позволява провеждането
• свободно време
и водещ :)

Колко време продължава?

Най-добре е да бъде 2-3 дни. Съществуват варианти за еднодневен семинар