СКОРПИОН

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРЕРАЖДАНЕ/ТРАНСФОРМАЦИЯ  1. Астроанализ на eлементa „Вода”.
  2. Знакът Скорпион – мястото му в нашия хороскоп. Характеристики на скорпион с които сме в съзвучие, или имаме дефицити.. Жилото на скорпиона и неговите функции. Защитни механизми и специфични проявления.
  3. Видове съзнание.
  4. Медитации.
  5. Архитипът Плутон -Хадес. Митовете за Плутон - и архитипите, които можем да „докоснем”. Влизане в неговото царство. Алхимична приказка. Сблъсъка на мъжко и женско начало.
  6. Разглеждане на личен Плутон в Рождена карта. Взаимодействия с останалите планети. Възможни решения или компенсации, силни и слаби страни, страхове и надежди, хиперочаквания и пасивност, мотивация и варианти за изпозването на качествата му. Есенни ритуали. Креативност и Сексуалност. Кармичност.
  7. Пазителят на прага, сянката и Аз-а. Плутон -символ на Душата.
  8. Характеристики на 8 дом и влиянията му върху знаците посредством ролеви игри.
  9. Епохата на Скорпиона-символи и модели.
  10. Астроанализ на случващото се и групови дискусии.