СТРЕЛЕЦ

ДА ПОСТИГНЕШ ЦЕЛТА  1. Астроанализ на eлементa „Огън”.
  2. Знакът „Стрелец” и мястото му в нашия хороскоп. Възвишеното и нестандартното.
  3. Влизане в сферата на 9-ти дом посредством ролеви игри. Аз и Другия – философия, морал и норми.
  4. Архетипи, работещи в сферата на Юпитер. Конфликти и начини за хармонизиране на мъжкото начало. Атрибути на Юпитер - власт, сексуалност, свобода, удоволствие, пътешествие.
  5. Развитие на архетипа.
  6. Разглеждане на Юпитер в наталната карта.
  7. Медитации, групови дискусии и анализ на случващото се.