Психологически консултации

Като психолог - консултант имам над 10 години самостоятелна практика. В работата си използвам основно методи от Позитивната психотерапия и Психодрамата, като ги съчетавам с техники и елементи от поведенческа, арт и музико терапия. При необходимост работя и с Регресивна Хипнотерапия.

Смятам, че доверието, отношението и конфиденциалността са в основата на този вид работа. Това, към което се стремя, е да създам ситуация, разбиране и нагласа у нуждаещия се от консултация, така че той сам да намери начин да се справи с проблема и последствията от него. Всичко е постижимо и няма невъзможни или неразрешими проблеми било те здравословни, личностни, партньорски или социални. Вярвам, че в човека има неизползван психически ресурс и ние само трябва да успеем да го впрегнем в работа и насочим в правилната посока. В нашето съзнанието е силата на успеха и на щастието ни.