РИБИ

Разтваряне или Невероятното пътуване в безграничното  1. Водният елемент и мястото му в нашия живот
  2. Какъв е модела за живот в единството, който ни поднасят Рибите.
  3. Какви тайни са скрити и какви сили ни замъгляват главите, душите, очите...
  4. Пътят на илюзии, мечти, фантазии и превръщането им в зависимости. А тогава какво са интуицията, сензитивността и другите парапсихични способности?
  5. Любовта към страданието и търсенето на прошката.
  6. Разглеждане на личен Нептун в картата
  7. Построяване на Жив Личен Хороскоп