РИБИ

РАЗТВАРЯНЕ В ЦЯЛОТО  1. Астроанализ на eлементa „Вода”.
  2. Знакът „Риби” – мястото му в нашия хороскоп. Дълбочината на нашето несъзнавано. Красотата и страховете на и в Невидимото.
  3. Видове взаимоотношения и Любов. Страдание и Илюзии. Сензитивност и първичен гняв.
  4. Медитации.
  5. Архитипът Нептун. Митовете за Нептун и същности които „живеят” в нашето несъзнавано. Влизане във Водното царство.
  6. Разглеждане на Нептун в Рождена карта. Взаимодействия с останалите планети.
  7. Характеристики на 12 дом и влиянията му върху знаците посредством ролеви игри.
  8. Епохата на Риби и епохата на Водолея-символи и идеи.
  9. Астроанализ на случващото се и групови дискусии.