ПЪТЯТ НА ДУШАТА ЗАЛОЖЕН В ЛУННИТЕ ВЪЗЛИ  1. Астрономични данни.
  2. Главата и Опашката на Дракона и 4-те стихии. Качества на елементите.
  3. Причинно следствени връзки. Кармичност и необходимост от еволоция.
  4. Модели на поведение. Развитие на структурите в съзнанието ни. Трансформации.
  5. Планети и идеи.
  6. Лунните възли в различните знаци.