ВЕЗНИ

ИЗБОРИ И ПАРТНЬОТРСТВА  1. Насочената сила на Въздуха
  2. Знакът Везни като сигнификатор на взаимоотношенията и мястото му в нашата карта. Любов, брак, сексуалност, партньорство или просто общуване.
  3. Венера и нашите връзки. Нуждата от партньор Аз и Другия. Търсене и постигане на баланс във връзката.
  4. Архитипите, които можем да „докоснем”- свободната жена, небесната венера, повелителката на изкуството.... Развитието на архитипа в различните култури и епохи.
  5. Аспекти към Венера - Как влизаме в една връзка? Как искам да ме харесат? Очаквания. Трудности в общуването. Разлики при мъжете и жените.
  6. Медитации.
  7. Групови дискусии и анализ на случващото се.