ЛЪВ И ДЕВА

Блясъкът на Лъва и Служенето на Девата  1. Астроанализ на eлементите Земя и Огън. Взаимодействие между двата елемента.
  2. Характеристики на Лъв и Дева и тяхното проявление. Мястото им в нашия хороскоп. Полярни проявления и възможността да ги разберем. Защитни механизми. Модели на поведение. Нужди и изява. Видове активност.
  3. Причинно-следствени връзки. Кармичност. Задачи и предизвикателства пред Девата и пред Лъва. Насоченост на вниманието.
  4. Медитации.
  5. Разглеждане на лични планети в зодиакалните знаци Дева и Лъв в рождена карта. Да бъдеш нечия “Сянка” и да бъдеш нечий “Цар”.
  6. Характеристики на 5 и 6 дом и влиянията им върху знаците  посредством ролеви игри.
  7. Астроанализ на случващото се и групови дискусии.