Юпитер - големия благодетел  1. Благата на Юпитер - Изобилие, благородство, добродетелност...
  2. Разглеждане на Юпитер в наталната карта.
    • Играта на Юпитер в знаците
    • Неаспектиран Юпитер
    • Транзитите на Юпитер
  3. Cпособността да бъдем велики. Силата на авторитета - изисквания и възможности; дарове и наказания.
  4. Възможността да получаваме дарове от съдбата и Области, в които ги получаваме. Спиралата на златното издигане. Заемане на социално престижно и забележимо пространство.