Да спра или да продължа

Астропсихологични диалози за Границите, Стремежа и Избора  1. Астроанализ на стихиите.
  2. Земен и небесен принцип. Мъжки и женски архитипни модели
  3. Марс или Сатурн.
  4. Митологични перспективи.
  5. Мотиви, импулси, нужди и реакции свобода и норми.
  6. До къде можем, до къде трябва, до къде искаме да стигнем.
  7. Видове граници и разпознаване им.
  8. Медитации, групови дискусии и анализ на случващото се.