РАК

БОГИНЯТА МАЙКА  1. Астроанализ на eлементa „Вода”.
  2. Знакът Рак – мястото му в нашия хороскоп. Защитни механизми и специфични реакции. Трите нива на функциониране.
  3. Медитации.
  4. Архитипът „Луна”. Митовете за „Селена” и архитипите, които можем да „докоснем”. Изява на женското начало.
  5. Разглеждане на Луна в Рожденна карта. Взаимодействия с останалите планети. Възможни решения или компенсации, силни и слаби страни, страхове и надежди, хиперочаквания и пасивност, мотивация и варианти за изпозването на качествата й.
  6. Разглеждане на четвърти дом посредством ролеви игри.
  7. Групови дискусии и анализ на случващото се.