Астрологически консултации

Необходими са:
името на човека (пол), дата, час (по възможност с точност до минута) и място на раждане.