Астротерапия

Необходимо е предварително да се изработи звездна карта на човека.

За целта изпратете:
името на човека (пол), дата, час (по възможност с точност до минута) и място на раждане.