Астрология

Какво е Астрологията?

Наука за звездите. В миналото са я наричали Кралска наука.Човек винаги е знаел, че е част от Космоса. Астрологията му е дала език, чрез който да разбира посланието на звездите.
В същото време тя е наука за ритъма. Всичко в живота се подчинява на някакъв ритъм. Съществува периодичност – фазите на луната, приливите и отливите, движението около слънцето около центъра на галактиката, появата на кометите и пр. В човешкото тяло също: дишането, пулса на сърцето, смяната на клетките и др.

Трябва ли да вярваме в Астрологията?

Това е наука. Вяра не е необходима(макар, че според мен винаги помага). Просто проверете и всеки може сам да прецени.

Какъв е смисълът от Астрологията? За какво може да се използва тя?

На първо място, това си е духовна практика. Съответно метод за усъвършенстване( личностно и духовно).

А нещо по практично?

• възможност да опознаеш себе си, да видиш силните и слабите си страни,
• да разбереш защо се случва дадено събитие,
• да получиш информация, кое време е подходящо за дадена дейност и кое не/ кога да действаш и кода да изчакваш;
• кога, какви проблеми може да имаш - финансови, здравословни, партньорски, служебни....
• как можеш да си помогнеш

Това е знание. От нас зависи как и за какво можем да го използваме

Всеки може да намери отговор на многото въпроси, които го притесняват, например: Как общувам с парньора си, Защо винаги попадам на едни и същи партньори ? Защо не мога да бъда по търпелив? Защо съм винаги послушен и кротък? Каква е причината за разправиите в офиса или у дома, или с родителите ми, Защо никой не ме разбира?

Давате ли астрологични консултации?
Да. Необходими са името на човека(или поне пол), година, дата, точния час (до минута - 6 възможност) и мястото на раждане.