Астродрама


Звездно действие или как личният хороскоп може да оживее

Астродрамата - един по-различен начин за:

• разчитане, изживяване на личната астрологична карта;
• възможност за освобождаване от заложените кармични модели;
• терапия и превенция на бъдещи събития;
• развиване на интуицията;
• осъзнаване моделите на взаимоотношения;
• обучение;

Какво представлява Астродрамата? – Среща на Съвременната психология и Древната астрология.

от една страна - това е опит Астрологията да се върне към духовните си корени – към ритуалността си, да стане отново действена и холистична.

на второ място - възможност да дадем на човек непосредствено личностно преживяване на неговия хороскоп и по този начин да опознае себе си и да разбере значението, смисъла, принципите заложени в астрологията.

от трета страна – възможност за взаимно обогатяване на Астрологията и Психологията. Астрологията дава много стройна и ясна структура, при навлизане и изучаване на нашето съзнание и подсъзнание от съвременната Психология. А самата Астрология използва съвременните методи на психологията на 20 в., като изразно средство: разбирането за архетипите на Юнг и структурата на личността; техники и инструментариум от психодрамата на Морено.

Може би не на последно място - възможността за разширяване границите на нашето съзнание. Астродрамата е метод, който реализира на практика идеите на трансперсоналната психология, като по този начин осъществява един доскоро невъзможен синтез между Наука( психология, астрономия) и Духовност.

За какво може да се използва този метод?

• за дълбока личностна трансформация, навлизане в себе си, осъзнаване и овладяване на действащите архетипни модели в съзнанието ни чрез изживяване на собственият си хороскоп.
• дава възможност за чист и безпристрастен поглед към себе си, промяна на жизнените обстоятелства, в които сме поставени и откриване на различни пътища за себереализация.
• едно по-задълбочено разбиране на движещите ни модели на поведение и тяхното “разработване-приобщаване” с цел постигане на цялостна и хармонична личност.

Каква е Целта?

• да опознаем себе си, за да опознаем Вселената
• да осъществим контакт между различните пластове на съзнанието или на Душата си
• да постигнем цялостност т.е. да изградим Цялостна личност
• да развиваме собствена връзка и разбиране за астросимволите