ОВЕН

СИЛАТА НА ИМПУЛСА  1. Астроанализ на eлементa „Огън”.
  2. Знакът Овен – мястото му в нашия хороскоп. Характеристики на Овен с които сме в съзвучие, или имаме дефицити.
  3. Медитации.
  4. Архитипът „Арес”. Митовете за Арес-Марс и архитипите, които можем да „докоснем”. “Моят” Марс и проявлението му.
  5. Разглеждане на личен Марс в Рождена карта. Взаимодействия с останалите планети. Възможни решения или компенсации, силни и слаби страни, страхове и надежди, хиперочаквания и пасивност, мотивация и варианти за изпозването на качествата му.
  6. Разглеждане първи дом посредством ролеви игри.
  7. Групови дискусии и анализ на случващото се.