ВОДОЛЕЙ

Новото начало  1. Астроанализ на елемента „Въздух”.
  2. Знакът „Водолей” и мястото му в нашия хороскоп. Възвишеното и нестандартното; духовното и технократското.
  3. Влизане в сферата на 11 дом посредством ролеви игри. Аз и Обществото – философия, мотиви и норми на взаимоотношенията, групите и общностите, мечтите и идеалите.
  4. Конфликти и начини за хармонизиране на мъжкото начало. Образът на Бащата и неговото наследство.
  5. Атрибути на Уран - власт, сексуалност, независимост, провокация и революция.
  6. Праобраз на архетипа. Астроанализ на епохите.
  7. Медитации, групови дискусии и анализ на случващото се.